Digital övervakning, livslångt lärande och övningsskola – det är några av totalt 48 nya termer och ord som tillkommit när ordboken nu lanseras i sin femtonde upplaga. Förutom dessa tillskott har tio befintliga termer fått reviderade översättningar.

Jari Rusanen ler och lutar sig mot ett klädskåp när han berättar om den svensk-engelska ordboken Jari Rusanen, ordboksansvarig på UHR. Foto: Torkel Holmström

Den svensk-engelska ordboken för högre utbildning har funnits sedan 1981 och innehåller nu över 2 000 termer och synonymer. Ordboken fick nästan 90 000 visningar under 2022. De mest sökta termerna var som tidigare docent och lektor men några nya favorittermer förra året var fristående kurs, huvudområde och examensarbete.

– Oftast utgår vi från svenska ord när vi arbetar med ordboken, det kan vara något nytt begrepp som lärosätena vill kunna använda internationellt. Men ibland handlar det om ett engelskt uttryck som behöver översättas. Den nya termen ”MEQ examination” blev exempelvis vändtentamen på svenska nu i december, säger Jari Rusanen, ordboksansvarig på UHR. Vi brukar börja året med att samla sådant som har kommit in tidigare och sedan gör vi en lista på vilka ord eller termer som vi ska satsa på under året.

En nyhet under 2022 har varit att en särskild arbetsgrupp med lärosätesrepresentanter har arbetat med terminologi kopplad till de konstnärliga utbildningarna. Dessa termer har tidigare saknats i ordboken.

Främst för högskolan

Den viktigaste målgruppen för ordboken är anställda vid universitet och högskolor. Det är framför allt högskolans behov som styr innehållet och i stort sett alla lärosäten ingår i ordbokens referensgrupp. Där finns även företrädare för både Sveriges förenade studentkårer och Ladokkonsortiet samt expertmyndigheter som Universitetskanslersämbetet, Myndigheten för yrkeshögskolan och Svenska institutet.

– Det brukar vara mycket diskussioner under arbetet. Vi utgår från termer som den svenska högskolan använder, men det är inte alltid som de helt har sin motsvarighet vid de engelsktalande lärosätena, säger Jari Rusanen.

Om ordboken

UHR:s svensk-engelska ordbok för högre utbildning är framtagen som ett stöd i högskolevärlden, men även andra myndigheter använder den i sitt internationella arbete.

Termerna går att söka både på svenska och engelska, men ordboken utgår från de svenska termerna. Brittisk engelska är huvudspår i översättningen, även om vissa termer har synonymer markerade med (amerikansk) som står för amerikansk engelska.

…och så blev översättningen av nyorden i ingressen

Digital övervakning = Online invigilation, online proctoring (amerikansk).
Livslångt lärande = lifelong learning.
Övningsskola = placement partnership school.

Sök efter termer i UHR:s svensk-engelska ordbok för högre utbildning

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se