Svenska låg- och mellanstadieelever tillbringar mer tid i klassrummet än finska, men mindre än danska elever. Eurydikenätverkets senaste rapport om undervisningstid i europeiska skolor visar också att svenska elever i jämförelse får många undervisningstimmar i matematik, men mindre i naturvetenskapliga ämnen.

Manlig lärare hukar bakom skolbänk och hjälper flicka i mellanstadiet att lösa en skoluppgift. Foto: Erik Lundback

I Europa har skolorna i Danmark, Nederländerna och Luxemburg flest undervisningstimmar för låg- och mellanstadiet. Svenska elever är garanterade mindre undervisningstid i jämförelse med många andra europeiska länder. Men finska och estniska elever får färre undervisningstimmar än svenska elever.

Undervisningstid för låg- och mellanstadiet i nordiska skolor

Graf över undervisningstid för låg- och mellanstadiet i nordiska skolor

Grafen ovan visar total undervisningstid i timmar utslaget på läsår. Danmark har 1 000 timmar – nordiskt och europeiskt rekord. Norge har 753 timmar, Island 729, Sverige 714 och Finland 660. (Danmark, Island och Norge har 7-årigt låg- och mellanstadium – Sverige och Finland har 6-årigt.)

Se rapporten “Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2022/23”

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se