Vid midnatt den 17 oktober stängde anmälan till vårens högskoleutbildningar på Antagning.se. Nära 231 000 personer hade då anmält sig till program och kurser – en minskning med nästan 12 000 personer eller knappt fem procent jämfört med vårterminen 2022.

Sju studenter väntar i en busskur på väg till universitetet. Foto: Eva Dalin

– Vi ser en viss minskning jämfört med toppnoteringarna i samband med pandemin, men intresset för högre utbildning ligger fortfarande kvar på höga nivåer. Demografin och det försämrade ekonomiska läget gör att vi sannolikt får se ett fortsatt högt söktryck, även under kommande ansökningsomgångar, säger Eino Örnfeldt, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).

Antalet sökande minskar i alla ålderskategorier. Tydligast är nedgången i åldersgruppen 25–34 år där antalet sökande minskar med nära 7 500 personer eller drygt åtta procent jämfört med vårterminen 2022.

Totalt har 230 826 personer sökt program och kurser våren 2023 jämfört med 242 764 personer våren 2022. Det är en minskning med 11 938 personer (-4,9 %).

Fem utbildningar har fått flest sökande i förstahand vårterminen 2023:

Universitet/högskola Anmälningsalternativ Första-hands-sökande VT 2023
Stockholms universitet SU-29989 – Juristprogrammet 1 572
Karolinska institutet KI-42002 – Läkarprogrammet 1 470
Lunds universitet LU-81300 – Juristprogrammet 1 270
Uppsala universitet UU-P7800 – Juristprogrammet 951
Lunds universitet LU-81502 – Läkarprogrammet 906

UHR fortsätter nu att granska de anmälningar som har kommit in, vilket bland annat innebär registrering och bedömning av meriter tillsammans med universitet och högskolor. Den 9 december får de sökande de första antagningsbeskeden.

UHR går ut med en djupare analys av samma anmälningsstatistik – Statistik i samband med sista anmälningsdag vårterminen 2023 – fredag den 28 oktober

Kontakt

Andreas Sandberg
Enhetschef
010-470 05 80

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se