Klockan 16.40 i dag avslutades högskoleprovet utan några större incidenter. Universitets- och högskolerådet publicerar frågorna på måndag 24 oktober och facit 26 oktober på Studera.nu. Resultaten är klara 29 november.

Högskoleprovet hösten 2023 är genomfört. Kvinna och tre provskrivare till i provsal. Foto: Björn Dalin

Totalt 49 762 personer var anmälda till dagens högskoleprov. Hur många som verkligen skrev provet i dag kommer att stå klart när provresultaten publiceras om drygt en månad. Bortfallet brukar vara cirka 17 procent.

– Jag vill skicka ett stort tack till alla som har varit med och genomfört höstens högskoleprov i dag på drygt 130 provorter, säger Eino Örnfeldt, generaldirektör för UHR.

– Den 2 november börjar UHR genomgången av provdeltagarnas svar och eventuella tjänsteanteckningar från provledarna, säger Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid UHR. Den 29 november får provdeltagarna besked om sina resultat och UHR publicerar samtidigt normeringstabellerna på Studera.nu.

Totalt 21 universitet och högskolor bistår UHR vid genomförandet av högskoleprovet på drygt 130 orter i Sverige. UHR genomför även provet i Mariehamn på Åland.

Datum

  • UHR publicerar provfrågorna på Studera.nu måndag 24 oktober.
  • Facit läggs ut på Studera.nu onsdag 26 oktober.
  • Provdeltagarna kan ta del av provresultaten 29 november. Samtidigt fattar UHR eventuella beslut om avstängning och polisanmälan av provdeltagare.

Mer information

Fakta om högskoleprovet (Studera.nu)
Provanordnare och provorter (Studera.nu)
Anmälningsstatistik högskoleprovet HT 2022 (excel)
Pressbilder för högskoleprovet (pressrummet på uhr.se)

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se