Antalet antagna till högskoleutbildningar minskar med drygt en procent våren 2023 jämfört med våren 2022. Samtidigt minskar antalet behöriga sökande med drygt fyra procent.

Tre studenter går i vårsolen i en park. Foto: Eva Dalin

Vid första urvalet till vårterminen 2023 har 37 universitet och högskolor antagit 195 886 sökande, jämfört med 198 502 sökande vid första urvalet våren 2022. Totalt 235 088 av de sökande var behöriga, jämfört med 246 083 förra året. Totalt 99 803 sökande är reservplacerade, jämfört med 111 181 våren 2022.

Även om det totala antalet antagna minskar våren 2023 jämfört med förra året så tar 22 av totalt 37 universitet och högskolor in fler studenter jämfört med förra våren:

Universitet/ högskola Antagna i första urvalet VT 2023 Antagna i första urvalet VT 2022 Ökning i procent
Konstfack 54 29 86,2 %
Försvarshögskolan Stockholm 316 176 79,5 %
Kungl. Tekniska högskolan 2 284 1 569 45,6 %
Jönköping University 2 784 2 073 34,3 %
Enskilda Högskolan Stockholm 250 197 26,9 %
Högskolan i Halmstad 4 797 3 837 25,0 %
Gymnastik- och idrottshögskolan 274 229 19,7 %
Röda korsets högskola 197 165 19,4 %
Blekinge tekniska högskola 1 960 1 651 18,7 %
Marie Cederschiöld högskola 211 178 18,5 %
Malmö universitet 6 881 5 857 17,5 %
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 214 189 13,2 %
Mälardalens universitet 10 540 9 435 11,7 %
Södertörns högskola 4 055 3 722 8,9 %
Linköpings universitet 7 526 7 001 7,5 %
Högskolan i Gävle 10 052 9 493 5,9 %
Newmaninstitutet 260 247 5,3 %
Högskolan Väst 2 244 2 149 4,4 %
Stockholms universitet 27 261 26 476 3,0 %
Högskolan Dalarna 11 018 10 789 2,1 %
Örebro universitet 11 699 11 606 0,8 %
Högskolan i Skövde 2 707 2 693 0,5 %

Fördjupad analys av första urvalet vårterminen 2023

UHR publicerar rapporten ”Antagning till högre utbildning vårterminen 2023 – statistik i samband med första urvalet” den 19 december 2022.

Andra urvalet klart före jul

De som erbjudits plats på högskoleutbildning kan svara senast den 19 december. Den 22 december går det andra antagningsbeskedet ut och reserverna får veta om de kommer in på sökta utbildningar våren 2023.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se