På söndag den 9 oktober genomförs det grundläggande behörighetsprovet för första gången i Sverige. Totalt 931 studiemotiverade har anmält sig till provorterna Göteborg, Luleå, Lund, Stockholm och Sundsvall.

En man och två kvinnor väntar på att få skriva behörighetsprov. Foto: Erik Lundback

– Det här behörighetsprovet är till för alla som inte gått ut gymnasiet men nu vill läsa vidare efter några år i arbetslivet, säger Eino Örnfeldt, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet. Det är en ny möjlighet att fördjupa sina kunskaper eller växla karriär.

Det grundläggande behörighetsprovet öppnar för högskolestudier för den som fyllt 24 år, saknar grundläggande behörighet och som har skaffat sig bred kompetens på andra sätt än genom gymnasieutbildning. Provet arrangeras av Göteborgs universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet och Mittuniversitet i Sundsvall och är en försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen.

Provdagen börjar klockan 09.00 och pågår fram till 17.30. Provet består av flervalsfrågor, skrivuppgifter och en kortare hörförståelse.

Ett godkänt resultat på behörighetsprovet ger grundläggande behörighet. Flera utbildningar på högskolenivå kräver också specifika kunskaper – så kallad särskild behörighet – exempelvis i biologi och naturkunskap.

Provet ger inget meritvärde. Den som vill söka populära utbildningar där det råder konkurrens om platserna bör därför också skriva högskoleprovet.

Provet ska genomföras även hösten 2023 och efter utvärdering kommer regeringen att fatta beslut om provet ska bli permanent.