Både antalet antagna till högskoleutbildningar och antalet behöriga sökande ökar med drygt fyra procent våren 2024 jämfört med våren 2023. Samtidigt är könsfördelningen oförändrad – två tredjedelar av både de behöriga sökande och de antagna är kvinnor.

Två gymnasieelever får handledning av lärare. Foto: Eva Dalin

Vid första urvalet till vårterminen 2024 har 38 universitet och högskolor antagit 204 286 sökande, jämfört med 195 886 sökande vid första urvalet våren 2023. Totalt 245 127 av de sökande var behöriga, jämfört med 235 088 förra året. Totalt 111 181 sökande är reservplacerade, jämfört med 99 803 våren 2023.

Av totalt 38 universitet och högskolor tar 29 in fler studenter vårterminen 2024 jämfört med förra våren. Totalt 16 av dessa lärosäten ökar sin antagning med mer än tio procent:

Universitet/ högskola Antagna i första urvalet VT 2024 Antagna i första urvalet VT 2023 Ökning i procent

Johannelunds teologiska högskola

51

20

155,0 %

Högskolan Väst

3 959

2 244

76,4 %

Högskolan i Borås

6 423

4 082

57,3 %

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

332

214

55,1 %

Gymnastik- och idrottshögskolan

398

274

45,3 %

Kungl. Tekniska högskolan

3 034

2 284

32,8 %

Newmaninstitutet

336

260

29,2 %

Marie Cederschiöld högskola

265

211

25,6 %

Linköpings universitet

9 225

7 526

22,6 %

Sophiahemmet Högskola

165

135

22,2 %

Försvarshögskolan Stockholm

386

316

22,2 %

Högskolan i Halmstad

5 738

4 797

19,6 %

Mittuniversitetet

9 024

7 723

16,8 %

Högskolan i Gävle

11 633

10 052

15,7 %

Örebro universitet

13 410

11 699

14,6 %

Malmö universitet

7 831

6 881

13,8 %

Fördjupad analys av första urvalet vårterminen 2024

UHR publicerar rapporten ”Antagning till högre utbildning vårterminen 2024 – statistik i samband med första urvalet” den 20 december 2023.

Andra urvalet klart före jul

Sista svarsdag för alla som erbjudits plats är den 18 december. Det andra antagningsbeskedet går ut den 21 december och då får reserverna veta om de kommer in på sökta utbildningar våren 2024.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se