Drygt 305 000 personer har antagits till högskoleutbildning i höst – en ökning med nära 11 000 personer eller knappt fyra procent jämfört med hösten 2022. Antalet behöriga sökande ökar med nära en procent, från knappt 370 000 höstterminen 2022 till nära 373 000 nu i höst.

Tre unga manliga studenter sitter vid ett bord framför sina datorer Foto: Eva Dalin

– Bortsett från rekordsiffrorna under coronapandemin 2020–2021 har vi aldrig tidigare noterat så många antagna, säger Kerstin Beckenius, t.f. avdelningschef vid UHR. Och – coronaåren undantagna – är antalet behöriga sökande det högsta sedan hösten 2014.

Antagningen ökar på flera orter – totalt 28 av 39 universitet och högskolor tar in fler sökande jämfört med hösten 2022.

Universitet/högskola

Antagna HT 2023

Antagna HT 2022

Förändring (antal)

Förändring (procent)

Gymnastik- och idrottshögskolan

1 021

650

371

57,1 %

Högskolan Väst

7 450

4 959

2 491

50,2 %

Försvarshögskolan Stockholm

715

519

196

37,8 %

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

346

268

78

29,1 %

Newmaninstitutet

449

354

95

26,8 %

Marie Cederschiöld högskola

295

246

49

19,9 %

Karolinska institutet

4 696

3 926

770

19,6 %

Chalmers tekniska högskola

5 023

4 340

683

15,7 %

Jönköping University

7 061

6 133

928

15,1 %

Malmö universitet

15 097

13 217

1 880

14,2 %

Högskolan i Gävle

14 595

12 964

1 631

12,6 %

Mittuniversitetet

15 799

14 121

1 678

11,9 %

Högskolan Dalarna

13 456

12 037

1 419

11,8 %

Konstfack

130

119

11

9,2 %

Örebro universitet

14 830

13 600

1 230

9,0 %

Linköpings universitet

16 754

15 414

1 340

8,7 %

Blekinge tekniska högskola

3 174

2 924

250

8,5 %

Högskolan i Borås

8 666

7 989

677

8,5 %

Mälardalens universitet

14 315

13 253

1 062

8,0 %

Kungl. Tekniska högskolan

7 049

6 530

519

7,9 %

Linnéuniversitetet

29 106

27 094

2 012

7,4 %

Sophiahemmet Högskola

145

135

10

7,4 %

Lunds universitet

25 846

24 105

1 741

7,2 %

Högskolan Kristianstad

10 105

9 426

679

7,2 %

Umeå universitet

33 334

31 629

1 705

5,4 %

Göteborgs universitet

26 697

25 607

1 090

4,3 %

Stockholms universitet

34 201

32 984

1 217

3,7 %

Södertörns högskola

7 406

7 155

251

3,5 %

Totalt 305 076 sökande erbjuds utbildningsplats i första urvalet till höstens högskoleutbildningar, 10 583 fler jämfört med förra hösten, en ökning med 3,6 procent. Antalet behöriga sökande ökar med 3 045 personer (0,8 procent), från 369 838 höstterminen 2022 till 372 883 nu i höst.

Det totala utbudet av utbildningar ökar med 1,4 procent, från 19 681 förra hösten till 19 966 höstterminen 2023.

Fler distansutbildningar

Utbudet av distansutbildningar i höst ökar till 5 663 vilket är 7,4 procent fler än vid första urvalet hösten 2022. Totalt 130 012 behöriga sökande blev antagna, 11,8 procent fler jämfört med förra hösten. Distansutbildningarna hade 191 832 behöriga sökande, 4,2 procent fler jämfört med hösten 2022.

Höstens högskoleutbildningar – detta händer i juli

  • 21 juli – sista svarsdag för sökande som antagits i första urvalet höstterminen 2023.
  • 21 juli – UHR publicerar rapporten ”Antagning till högre utbildning höstterminen 2023 – statistik i samband med första urvalet” på uhr.se.
  • 27 juli – andra urvalet höstterminen 2023. Reserverna får besked om de kommer in.

Kontakt

Kerstin Beckenius
T.f. avdelningschef
010-470 05 85

Robin Johansson
T.f. enhetschef
010-470 05 39

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se