Fem procent färre sökte högskoleutbildning våren 2023 jämfört med förra året. Men trots minskningen ser UHR tecken på en vändning redan i år – intresset för högskolestudier kommer sannolikt att öka igen.

Tre vuxna i olika åldrar fikar framför en dator i ett läsrum. Funderar du på att växla karriär? Fler förväntas söka högskoleutbildning under 2023, enligt UHR:s senaste trendrapport. Foto: Scandinav bildbyrå

– Konjunkturen och arbetsmarknaden ser ut att försämras samtidigt som de största årskullarna av sökande växer under 2023, säger Eino Örnfeldt, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR). Dessa två faktorer – tillsammans med regeringens omställningsstudiestöd för personer mitt i arbetslivet – pekar mot att fler kommer att vilja studera under året och bidra till att stärka kompetensförsörjningen i Sverige.

Färre sökande till våren 2023

Totalt var det nära 231 000 sökande vid sista anmälningsdag den 17 oktober, fem procent färre jämfört med vårterminen 2022. Antalet sökande vid första urvalet minskade i alla åldersgrupper jämfört med i fjol. Sökande 25 år eller äldre minskade med fyra procent, gruppen 20–24 år minskade med tre procent medan gruppen 19 år eller yngre var något färre.

Färre söker till yrkesprogram

Högskoleingenjörsutbildningar fick fler behöriga sökande jämfört med våren 2023. Samtidigt minskade efterfrågan på övriga fem granskade grupper av utbildningar som leder till yrkesexamina: civil¬ingenjörs-, läkar-, lärar-, sjuksköterske- och socionomutbildningar.

En positiv förändring i vår är att fler sökande har blivit antagna till läkar-, sjuksköterske- och socionomutbildningar.

Stor efterfrågan på var sjunde utbildning

Det fanns nära 16 900 utbildningar att söka i vår och till 85 procent av dessa blev alla behöriga sökande antagna direkt. Men 53 procent av de sökande ville helst komma in på en utbildning där det var konkurrens om platserna.

– En slutsats är att flertalet av de utbildningar som lärosätena erbjuder inte är vad de flesta sökande helst vill gå, säger Torbjörn Lindquist, utredare vid UHR. En annan är att de sökande inte alltid väljer de utbildningar som den framtida arbetsmarknaden enligt prognoserna kommer att efterfråga.

Se rapporten Antagning till högre utbildning vårterminen 2023 – analys av antagningsomgångar och trender i antagningsstatistiken (pdf)