UHR ser fram emot ett ökat antal blivande studenter som vill anmäla sig till högskolan. Efter klockan 13 idag slår 39 högskolor och universitet upp portarna för anmälan till ungefär 17 000 kurser och program. För den som söker gäller det att förbereda sig väl och att göra sin anmälan i god tid.

Fyra studenter diskuterar efter en föreläsning på högskolan. Anmälan till höstens högskoleutbildningar är öppen till och med klockan 24 måndagen den 17 april. Foto: Eva Dalin

I år väntas fler söka sig till högskolan än under 2021, eftersom en utbildning är det bästa skyddet mot arbetslöshet när konjunkturen viker och ett riktigt bra sätt att se till att få arbeta med det man är intresserad av.

Att studera på högskolan är att öka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden och att ta chansen forma ett intressant och hållbart arbetsliv. Ett viktigt uppdrag för UHR:s är att hjälpa blivande studenter att göra välavvägda val av utbildning. På Studera.nu finns information om högskolestudier och hjälp att jämföra utbildningar, universitet och högskolor med varandra. Här finns också tillgång till Arbetsförmedlingens yrkesprognoser på kort och lång sikt, för den som vill satsa på ett yrke med hög efterfrågan på arbetsmarknaden.

– Det viktigaste för den sökande är att välja en utbildning eller ett program som väcker intresset och lusten att studera. På UHR:s antagning vill vi passa på att rekommendera alla att skicka in anmälan i god tid före sista anmälningsdagen den 17 april, för att skydda sig mot oförutsedda händelser i sista ögonblicket, säger Susanne Wadsborn-Taube, chef för Antagning och studentstöd på UHR.

Under 2022 sjönk antalet sökande till högskolan med ungefär fem procent jämfört med 2021, men det ekonomiska läget och större kullar av ungdomar som avslutar gymnasiet spås vända den utvecklingen.

För den som är mellan 27 och 62 år kan det nya omställningsstudiestödet ge en möjlighet att studera och få ny skjuts i yrkeslivet. Kravet är att den sökande dels ska ha arbetat minst åtta år de senaste 14 åren och minst tolv av de senaste 24 månaderna, dels att man väljer en utbildning som förväntas stärka den sökandes ställning på arbetsmarknaden och vara CSN-berättigad. Anmälan på Antagning.se håller öppet till den 17 april.

Mer information om omställningsstudiestödet: Planerar du att ansöka om omställningsstudiestöd? – CSN