Vid midnatt den 16 oktober stängde anmälan till vårens högskoleutbildningar på Antagning.se. Drygt 239 000 personer hade då anmält sig till program och kurser – en ökning med över 8 000 personer eller nära fyra procent jämfört med vårterminen 2023.

Fyra studenter på cyklar träffas under träd med höstlöv Foto: Eva Dalin

– Detta är den tredje högsta noteringen för vårterminer på tio år, säger Eino Örnfeldt, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR). Det fortsatt stora intresset för högre utbildning ligger i linje med våra tidigare analyser.

Totalt har 239 243 personer sökt program och kurser våren 2024 jämfört med 230 826 personer våren 2023. Det är en ökning med 8 417 personer (3,6 %).

De äldsta och yngsta sökande ökar

Ökningen består främst av de äldsta och de yngsta sökande. Antal sökande upp till 24 år ökar med 5,8 procent. Åldersgruppen 25–34 år är i stort oförändrad, minus 0,1 procent. Åldersgruppen 35 och uppåt ökar med 5,8 procent.

Fem program har fått flest sökande i förstahand vårterminen 2024:

Universitet/högskola Anmälningsalternativ Förstahandssökande
VT 2024
Stockholms universitet

SU-29236 – Juristprogrammet

1 788

Karolinska institutet

KI-42002 – Läkarprogrammet

1 527

Lunds universitet

LU-81300 – Juristprogrammet

1 353

Lunds universitet

LU-81420 – Ekonomie kandidatprogram

1 068

Uppsala universitet

UU-P7800 – Juristprogrammet

1 055

UHR fortsätter nu att granska de anmälningar som har kommit in, vilket bland annat innebär registrering och bedömning av meriter tillsammans med universitet och högskolor. Den 11 december får de sökande de första antagningsbeskeden.

UHR går ut med en djupare analys av samma anmälningsstatistik – Statistik i sam¬¬band med sista anmälningsdag vårterminen 2024 – den 25 oktober.

Kontakt

Kerstin Beckenius
Enhetschef
010-470 05 85

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se