PRESSINBJUDAN

Konferensen, som är en del av det svenska EU-ordförandeskapet, riktar sig till särskilt inbjudna och är inte öppen för anmälan. Journalister som vill följa konferensen kan föranmäla sitt deltagande senast måndag den 29 maj.
UHR tar emot förfrågningar till intervjuer med talare och deltagare.

Sakkunniga på kompetensförsörjning och karriärvägledning i Europa diskuterar gemensamma strategier och utbyter erfarenheter: Hur ska utbildning och arbetsmarknad anpassa sig till nutidens snabba förändringar som kräver ny kompetens? Vilka krav ställer det på yrkes- och karriärvägledning?

Den ständiga tekniska utvecklingen påverkar arbetsmarknaden och i utbildningsvärlden förväntas individen att lära sig nya färdigheter i ett livslångt perspektiv. Den gröna omställningen leder till nya kompetensbehov och en osäker värld påverkar individuella karriärbeslut. Konferensen tar upp de förändrade förutsättningarna för livslång vägledning och hur karriärvägledning utformas på nya scener och för nya målgrupper. Vad innebär dessa förändringar för vägledaryrket och för innehållet i vägledningspolitik och -praktik.

Konferensen är ett initiativ från Euroguidance Sweden och arrangeras av UHR i samarbete med Skolverket och Arbetsförmedlingen. Sveriges vägledarförening samt EU-myndigheten Cedefop är partners. I publikationen Investing in Career Guidance (Cedefop; ETF; European Commission, 2019) presenterar en rad internationella organisationer grundförutsättningarna för ett effektivt karriärvägledningssystem. Konferensen anordnas i anslutning till nätverksmöten för både Euroguidance Nätverket och Cedefops nätverk CareersNet.

UHR ser fram mot att välkomna cirka 170 nyckelpersoner och sakkunniga från 35 länder i Europa till givande diskussioner och utbyte av idéer och erfarenheter. Vi hoppas konferensen kan bidra till utvecklingen inom den livslånga vägledningen, leda till nya fruktbara samarbeten och skapa uppmärksamhet och förståelse för vikten av livslång vägledning i Sverige och Europa.

New Scenes for Career Guidance – en europeisk konferens för livslång vägledning under Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd

Datum: 31 maj – 1 juni 2023.
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14 i Stockholm

För pressackreditering och förfrågan om intervjuer kontakta:
Agneta Hansson, kommunikatör på UHR
Mobil: 072 205 99 15
E-post: agneta.hansson@uhr.se

För övriga frågor om konferensen kontakta:
Nina Ahlroos, UHR:s projektledare för konferensen
Tel: 070 261 06 16
E-post: nina.ahlroos@uhr.se