Antalet sökande som valde program bland vårens högskoleutbildningar ökar med fem procent jämfört med våren 2023. Det kan tyda på ett ökat intresse för yrken med goda arbetsmarknadsutsikter, som ingenjörer och psykologer.

En förskolelärare och tolv barn går på en grusväg i ett sommarlandskap Fler män söker till vårens förskollärarutbildningar. Foto: Scandinav Bildbyrå/David Zandé

Totalt ökar antalet sökande till vårterminen 2024 med nära fyra procent, från 230 826 vårterminen 2023 till 239 243 sökande vid sista anmälningsdag för våren 2024. Största ökningen av antalet sökande står åldersgruppen 20–24 år för med sex procent fler jämfört med vårterminen 2023.

Fler vill bli ingenjörer, psykologer, läkare och sjuksköterskor

Flertalet av de yrkesexamenutbildningar som redovisas i UHR:s rapport fick fler sökande jämfört med våren 2023. Intresset för civilingenjörsutbildningar ökar med 20 procent, högskoleingenjörsutbildningar med tolv procent och psykologutbild¬ningar med åtta procent. Läkar-, sjuksköterske- och tandläkarutbildningar får runt en procent fler sökande. Däremot minskar intresset för lärar- och fysioterapeututbildningar med sju respektive tre procent.

Minskat intresse för lärarutbildningar

De flesta lärarutbildningar får färre sökande, med undantag för yrkeslärar- och övriga lärarutbildningar. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) minskar med 20 procent, trots att detta är den tredje mest populära lärarutbildningen.

– Även om intresset för lärarutbildningar minskar totalt så finns det glädjande tecken när det gäller förskollärarutbildningar och målet att motverka könsbundna studieval, säger avdelningschef Anders Ljungberg på UHR. Till dessa utbildningar är det nämligen 14 procent fler manliga sökande nu jämfört med i våras.

Rapporten Antagning till högre utbildning vårterminen 2024, statistik i samband med sista anmälningsdag under Publikationer på uhr.se

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se