Efter pandemins rekordanmälningar till högskolan verkar intresset för högskolestudier ha stabiliserats. När anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 17 april hade 375 451 personer skickat in minst en anmälan, snubblande nära förra årets 376 665.

Två studenter går igenom sina anteckningar vid ett bord i entrén på en högskola Drygt 375 000 sökande till över 20 000 högskoleutbildningar i höst. Foto: Erik Lundback

Antalet anmälda till högskolan ligger på en jämn och hög nivå, jämfört med innan pandemin. Nästan precis lika många sökte i år som förra året, men tio procent färre än rekordantagningen under pandemiåret 2021.

– Att en lågkonjunktur väntas runt hörnet fick inte riktigt den effekt vi trott. Anmälan var öppen två dagar färre i år, men troligare är att det relativt goda arbetsmarknadsläget fortfarande konkurrerat. Arbetsmarknaden brukar påverka utbildningsintresset som kommunicerande kärl, säger Robin Johansson, utredare vid Universitets- och högskolerådet (UHR).

Totala utbudet av utbildningar ökar hösten 2023

Antalet erbjudna kurser ökar med 1,2 procent, från 16 846 hösten 2022 till 17 047. Programutbudet minskar med 0,7 procent, från 3 214 i fjol till 3 193.

Tio universitet med flest anmälningar hösten 2023

Universitet/högskola

Antal anmälda HT 2023

Antal anmälda HT 2022

Förändring i antal

Förändring i procent

Uppsala universitet

84 924

87 617

-2 693

-3,1 %

Stockholms universitet

77 672

76 721

951

1,2 %

Göteborgs universitet

73 635

73 095

540

0,7 %

Lunds universitet

68 947

69 377

-430

-0,6 %

Umeå universitet

68 371

68 918

-547

-0,8 %

Linnéuniversitetet

56 929

61 516

-4 587

-7,5 %

Linköpings universitet

47 113

46 774

339

0,7 %

Mittuniversitetet

39 023

37 808

1 215

3,2 %

Örebro universitet

36 819

39 941

-3 122

-7,8 %

Malmö universitet

36 095

34 843

1 252

3,6 %

Mer om antagningsomgången i kommande snabbrapport

 
UHR kommer att publicera en analys i ”Statistik i samband med sista anmälningsdag HT 2023” den 26 april. De sökande får sina antagningsbesked den 12 juli. 

Kontakt

Utredare
Robin Johansson
010-470 05 39

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se