Universitets- och högskolerådet (UHR) har skickat ett förslag på remiss om ändring i UHR:s föreskrifter om grundläggande behörighet och urval (UHRFS 2013:1).

UHR föreslår ändringar i myndighetens föreskrifter om grundläggande behörighet och urval. I de reviderade föreskrifterna beskrivs de kompetenser som från den 1 januari 2021 ska ge grundläggande behörighet för högskolestudier.

Sista svarsdag är den 3 september 2021.

Senast uppdaterad: 22 april 2022