Antagning till högre utbildning höstterminen 2023 ‒ analys av antagningsomgångar och trender i antagningsstatistiken

Efterfrågan på högskoleutbildning har ökat. Vid första urvalet för hösten 2023 hade 416 200 personer sökt utbildning. Det är 1 procent fler än hösten 2022. Detta är ett positivt resultat sett till svensk kompetensförsörjning. I höstens analys har UHR granskat tolv, i stället för som tidigare sex, yrkesutbildningar.

– Att allt fler väljer högskoleutbildning är positivt för den framtida kompetensförsörjningen i Sverige, säger Anders Ljungberg, chef för Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor. Det ökade intresset ser ut att fortsätta under 2024 och har flera orsaker – dels växer de största årskullarna av sökande, dels har nuvarande lågkonjunktur lett till ökat intresse för studier.

Utbildningar med goda chanser till arbete

Sedan 2016 analyserar UHR löpande ett antal yrkesutbildningar: civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, läkar-, lärar-, sjuksköterske- och socionomutbildningar. I år läggs ytterligare sex yrkesutbildningar till: arbetsterapeut-, biomedicinsk analytiker-, fysioterapeut-, psykolog-, tandhygienist- och tandläkarutbildningar. Elva av dessa tolv grupper av utbildningar hade färre sökande höstterminen 2023 än 2022, men antalet antagna ökade i tio av grupperna. Lärosätena vill fylla utbildningsplatserna och har sannolikt anpassat utbudet efter det som de sökande efterfrågar.

Fler internationella sökande

Även fler internationella sökande anmäler sig till utbildningar vid svenska universitet och högskolor. Intresset från den gruppen har ökat stadigt de senaste tio åren. Det är en positiv utveckling. Att komplettera sin utländska examen med svensk högskoleutbildning kan bidra till att tillgodose kommande behov av kompetens.

Ladda ner rapporten Antagning till högre utbildning höstterminen 2023 – analys av antagningsomgångar och trender i antagningstatistiken

Senast uppdaterad: 9 februari 2024