En femtedel av alla studenter är mitt i livet

UHR ska dels utveckla studieinformationen till blivande högskolestudenter, dels genomföra informationsinsatser till personer mitt i livet om högskoleutbildningar till bristyrken. UHR har kartlagt dessa mitt i livet-studenter – studenter i åldern 35–54 år: hur många de är, vad de studerar och var de gör det

Personer som studerar mitt i livet utgör en stor del, närmare en femtedel motsvarande 100 000 studenter, av alla studenter vid universitet och högskolor i Sverige.

71 procent av mitt i livet-studenterna är kvinnor

Kvinnorna utgör en ännu större majoritet av studenterna mitt i livet (71 procent) än bland samtliga studenter (61 procent) och de studerar i stor utsträckning pedagogik och lärarutbildningar samt hälso- och sjuksköterskeutbildningar. Det är påbyggnadsutbildningar som leder till yrken med goda framtida arbetsmarknadsutsikter.

Det är inte förvånande att andelen mitt i livet-studenter är störst på lärosäten som har ett utbildningsutbud inom dessa områden, dvs. vid enskilda psykoterapianordnare, följda av övriga enskilda utbildningsanordnare.

Andelen mitt i livet-studenter var minst vid universiteten, vilket dels har att göra med det stora och breda utbildningsutbud de erbjuder som attraherar yngre studenter, dels med att universiteten tar emot så många studenter (78 procent av alla studenter var registrerade vid ett universitet 2021).

Mitt i livet-studenterna utgör ett viktigt kompetenstillskott

Mitt i livet-studenterna är en stor och viktig utbildningsgrupp som är viktig för kompetensförsörjningen. Resultaten ger en fördjupad bild av hur många mitt i livet-studenterna är, vad de studerar och vid vilka lärosäten de gör det.

Ladda ner skriften Mitt i livet-studenter i högskolan (pdf)

Senast uppdaterad: 25 oktober 2023