Här ges en kort introduktion till UHR:s bedömningsverksamhet och till resultaten av utvärderingen.

Omslag till broschyren Ett steg på vägen mot arbetsmarknadenBedömning av utländsk utbildning – ett steg på vägen mot arbetsmarknaden

Under de senaste årens debatt om integrationen på arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund har ibland krav framförts på snabbare och bättre validering. Ofta talar man då både om validering av yrkesfärdigheter och om bedömning av examina och andra kvalifikationer som främst baseras på utbildningsdokument. Bedömning av utbildning görs antingen av Universitets- och högskolerådet (UHR) eller behöriga myndigheter för reglerade yrken.

Bedömning av utländsk utbildning är viktig men den leder inte automatiskt till arbete. Många faktorer påverkar chanserna för den enskilde att komma till sin rätt på arbetsmarknaden.

UHR har på regeringens uppdrag genomfört en studie för att utvärdera effekten och användningen av UHR:s utlåtanden över akademiska utbildningar. Utvärderingen visar att både arbetsgivare och individer har nytta av bedömningarna men den visar också några av de problem som de arbetssökande möter.

Ladda ner publikationen som pdf via länken nederst på sidan, under Relaterade sidor och dokument.

Du kan även beställa publikationen i tryckt format kostnadsfritt via nedanstående länk. Gå in under rubriken Beställ publikationer och därefter Rapporter

Länk till UHR:s trycksaksbutik.