RAPPORT 2018:6. Det saknas högskoleutbildningar i flera av de nationella minoritetsspråken, visar den nya rapporten "Högskoleutbildning i nationella minoriteters språk och kultur - vad har hänt?", från Universitets- och högskolerådet (UHR). Rapporten är en jämförelse mellan åren 2016 och 2017 samt en tillbakablick på läsåren 2008/09 till 2016/17.

När det gäller högskolornas utbildningar i nationella minoriteters språk och kultur finns brister i utbudet. På samma sätt som för nio år sedan, saknas utbildningar, och i viss mån sökande, för sammanhängande utbildningskedjor med utbildningar på både grund- och avancerad nivå i alla språk. Särskilt när det gäller romani chib och meänkieli är antalet utbildningar mycket begränsat. Flest utbildningar ges i finska.

UHR konstaterar att det är viktigt för de nationella minoriteterna, men även ur ett samhälls- och näringslivsperspektiv, att ha kompetens inom de nationella minoriteternas språk och kultur.

För att fler ska få möjlighet att studera de nationella minoritetsspråken rekommenderar UHR i rapporten högskolorna att skapa sammanhängande utbildningskedjor för alla språk. Det innebär att ge utbildningar på både grund- och avancerad nivå och erbjuda såväl distans- som campusförlagda utbildningar.

UHR rekommenderar också högskolorna att utveckla kompletterande utbildningar inom det ordinarie utbudet för att tillgodose behovet av lärare, och att lärosätena genom marknadsföring och vägledning arbetar aktivt för att få fler sökande till utbildningarna.

Ladda ned hela rapporten som pdf, nedan.