(Rapport 2022:5) I den här studien visar UHR hur det bidrar till det globala genomförandet av Agenda 2030 att delta i utbytes- och stipendieprogrammen Linnaeus-Palme (LP), Minor Field Studies (MFS) och Praktikantprogrammet samt hur verksamheten på svenska lärosäten och organisationer utvecklas av att de deltar. Detta är en delstudie som ingår i en uppföljning av verksamheten åren 2021‒2023.

UHR administrerar flera utbytes- och stipendieprogram. LP, MFS och Praktikantprogrammet har finansiering från biståndsramen via Sida. UHR följer upp verksamheten genom att varje år bedöma hur väl verksamheterna inom programmen uppfyller målen. Syftet med delstudien är att undersöka aktörernas institutionella kapacitetsutveckling i genomförandet av Agenda 2030, men också att ta reda på hur LP och MFS bidrar till lärosätenas internationalisering.

Tydligt positiva resultat

Resultaten visar att de tre programmen tydligt bidrar till utveckling inom de organisationer som deltar, något mer till institutionell kapacitetsutveckling än till internationalisering. Hur mycket varierar mellan programmen, och mellan olika delar av programmens verksamheter. Men skillnaderna är små.

Programmen främjar hållbarhetstänkande

Framför allt stärks deltagarnas kulturella kompetens och personliga förmågor. Deras akademiska motiv för internationalisering ökar också. Det sker bland annat genom att internationella kontakter utvecklas samt genom att mer kunskap förs in. Det ger ökad kvalitet i verksamheten. Däremot verkar ekonomiska och politiska motiv till internationalisering ha mindre betydelse. Slutligen visar undersökningen att programmen genomsyras av hållbarhetstänkande kopplat till Agenda 2030. LP och MFS verkar även i utbildningsstrategiska sammanhang, där lärande om och för hållbar utveckling är viktigt.

Ladda ner rapporten Institutionell kapacitet i Sverige för hållbar utveckling globalt (pdf)

Senast uppdaterad: 19 december 2022