Lyssna

Utbytes- och stipendieprogram ger nya perspektiv

UHR administrerar och utvecklar flera utbytes- och stipendieprogram. Verksamheten inom programmen följs upp kontinuerligt. Den här studien är del två i en uppföljning av Minor Field Studies (MFS), Linnaeus-Palme (LP) och Praktikantprogrammet.

Delstudie två fokuserar på individuell kapacitetsutveckling och engagemang hos svenska deltagare i dessa tre program. Den kompletterar den första delrapporten, om hur programdeltagandet påverkar de svenska organisationernas institutionella kapacitetsutveckling. 

Kommunicera och verka i interkulturella miljöer

Uppföljningarna visar att programverksamheten bidrar både till att stärka den institutionella och den individuella kapaciteten inom svenska organisationer. Programmen ger nya kunskaper och förmåga att reflektera och verka i ett interkulturellt sammanhang. Särskilt tydligt framträder förmågan att ha perspektiv på och reflektera över det egna kunskapsområdet. Programdeltagande bidrar också till spetsförmåga inom det som här kallas individuell kapacitet.

En chans att omsätta teori i praktik

Mycket av det deltagarna upplever tar de med sig resten av livet. Programmen bidrar alltså till att individer blir informerade, insatta och engagerade i den här sortens frågor. Ur ett medborgarperspektiv kan det ses som ett tecken på framgång. Programmen är ofta en möjlighet att praktisera och fördjupa teoretiska kunskaper i en annorlunda värld än den man är van vid. Det kan ses som en del i det livslånga lärandet. Dessutom ser många programdeltagandet i MFS och LP som ett plus i sin utbildning. I förlängningen blir allt detta en värdefull resursbas för myndigheter och andra aktörer.

Förändrade förutsättningar

Det skulle ha kommit en tredje delstudie, om programmens bidrag till institutionell kapacitetsutveckling bland utländska samarbetspartner. Utöver delrapporterna planerades även en slutrapport. Men projektet har avbrutits på grund av att UHR:s biståndsfinansierade program för internationella utbyten och mobiliteter har påverkats av regeringens neddragning av biståndsbudgeten. Sida, som finansiär, har också gjort bedömningen att utbytes- och stipendieprogrammen MFS och LP i sin nuvarande form inte längre kan klassas som relevanta för biståndsfinansiering. Samtidigt beslutades att Praktikantprogrammet skulle fasas ut från UHR.

Ladda ner delstudie 2 Individuell kapacitet och engagemang Uppföljning av Linnaeus-Palme, Minor Field Studies och Praktikantprogrammet (pdf)
 

Senast uppdaterad: 4 januari 2023