”Introduktionsdagen gör studenterna tryggare”

Det är mycket nytt att ta in för den som ska börja på högskolan – inte minst för studenter med funktionsnedsättning. För att underlätta studiestarten anordnar Malmö universitet sedan flera år en gemensam introduktionsdag för dem.

Illustration till artikeln Introduktionsdagen gör studenterna tryggare.

– Studenterna upplever att dagen gör dem tryggare. De känner sig mer hemma när studierna väl drar igång, säger Eunice Moon, specialpedagog på universitetet.

Alla Malmö universitets nya studenter som ansökt om pedagogiskt stöd bjuds in till introduktionsdagen, som äger rum både vår och höst. Som mest brukar det vara runt 70 deltagare, fördelade på två tillfällen.

Under dagen får studenterna en presentation av medarbetarna och arbetssätten vid enheten för pedagogiskt stöd och även träffa representanter för flera andra delar av universitetet. Bland annat medverkar biblioteket, antagningsenheten, studenthälsan, studie- och karriärvägledningen och studentkåren.

Kan ställa frågor vid gemensam lunch

Studenterna får veta mer om vilka möjligheter till stöd som finns och hur de ansöker, och om studieteknik, olika examinationsformer och tekniska hjälpmedel. En student som redan pluggat några år med pedagogiskt stöd delar med sig av sina erfarenheter och husvärdarna berättar hur det fungerar med vilrum och bokning av lokaler.

Eunice Moon, specialpedagog Malmö universitet
Eunice Moon, specialpedagog Malmö universitet

I dagen ingår även gemensam fika och lunch – tillfällen då studenterna kan träffas och ställa frågor både till varandra och till dem som arbetar inom verksamheterna. Introduktionen avslutas med en rundvandring på den egna institutionen. Studenterna har möjlighet att ha med sig anhöriga under dagen.

– En del har en assistent och andra kan tycka att det är bra att ha med sig en anhörig eller vän som kan anteckna eller bara fungera som en extra lyssnare, säger Eunice Moon.

Effektivare att ge all information vid ett tillfälle

Eunice Moon konstaterat att det – för både studenterna och universitetet – är mer tids- och resurseffektivt att ge all information samlat vid ett tillfälle.

– Tack vare introduktionsdagen är studenterna också mer förberedda när kurserna börjar och kan fokusera på sina studier istället för på allt annat som är nytt. När vi möter nya studenter märker vi att de som varit på introduktionen har en större förförståelse för hur det fungerar på universitetet.

Har inspirerat till introduktion för alla studenter

Introduktionsdagen för studenter med funktionsnedsättning har anordnats sedan 2016 och inspirerat till Tjuvkik: en introduktion för alla blivande studenter vid Malmö universitet. Under Tjuvkik får samtliga nya studenterna information om hur det fungerar på universitetet, besöka sin fakultet eller institution och delta i sociala aktiviteter som studentkåren anordnar.

– Tjuvkik är ett komplement till uppropet. Genom den här introduktionen hoppas vi att studenterna känner sig välkomna till universitetet och bättre förberedda för sina studier, säger Eunice Moon.

Kontakt:

Eunice Moon, specialpedagog
Telefon: 040-665 73 06
E-post: eunice.moon@mau.se

Det här är ett exempel ur Universitets- och högskolerådets publikation "En högskola för alla – goda exempel som ökar tillgängligheten och motverkar diskriminering av studenter med funktionsnedsättning".

Senast uppdaterad: 20 februari 2023