Är er organisation ackrediterad inom Erasmus+ och önskar arbeta mer miljömedvetet i era Erasmus+ projekt? Sök då en plats på vår egenarrangerade konferens på temat grön hållbarhet!

Om seminariet/aktiviteten

Syftet med denna konferens är att deltagande organisationer ska få ökad kunskap kring och förmåga att genomföra sina projekt på ett miljömedvetet och hållbart sätt. Deltagarna kommer att få lyssna till experter på området, ta del av goda exempel och dela med sig av sina egna erfarenheter och utmaningar. Genom workshops och nätverkande aktiviteter kommer deltagarna även få möjlighet att knyta värdefulla kontakter. Konferensen kommer därigenom stärka organisationerna i att utarbeta en grön strategi i sin Erasmusplan.

Konferensen rymmer 45 deltagare, där högst 9 kommer att vara från Sverige.

Ansök om en plats

Läs mer om eventet och gör din ansökan på SALTO. Ansöka senast den 8 april.

Events | SALTO (salto-et.net)

Så fungerar det

Att delta i ett kontaktseminarium är ett bra verktyg för att byta erfarenheter över gränser i Europa. Seminarierna arrangeras utifrån varierande teman och vänder sig till utbildningsorganisationer inom förskola, skola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande.

Läs mer om Erasmus+ kontaktseminarier