Vill du lära dig mer om projektledning och mer specifikt om hur Erasmus+-projekt kan genomföras på ett mer hållbart och miljövänligt sätt? Passa då på att söka en plats på detta seminarium i Lichtenstein, senast den 2 april.

Om seminariet

Målet med seminariet är att utveckla deltagarnas förmåga att planera och leda Erasmus+-projekt. Särskilt fokus ligger på hur implementeringen av projekt kan göras på ett hållbart och miljövänligt sätt. Seminariet kommer att genomföras i form av workshops, grupparbeten, presentationer och erfarenhetsutbyten. Tillfälle kommer även att ges för nätverkande, där samarbete mellan olika utbildningssektorer uppmuntras.

På seminariet kommer ungefär fyrtio personer från ett femtontal länder att delta. Det finns två platser för deltagare från Sverige. 

Ansök om en plats

Läs mer om seminariet och ansök om en plats senast den 2 april via SALTO:

Kontaktseminarium: Ecological and Sustainable Project Management in Erasmus+

Så fungerar det 

Att delta i ett kontaktseminarium är ett bra verktyg för att byta erfarenheter över gränser i Europa. Seminarierna arrangeras utifrån varierande teman och vänder sig till utbildningsorganisationer inom förskola, skola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande.

Läs mer om Erasmus+ kontaktseminarier