Hur kan internationalisering bidra till skolutveckling och öka kvaliteten på undervisningen? Det är temat på den här europeiska konferensen i Belgrad. Sista ansökningsdag är 21 maj!

Om seminariet


Konferens syfte är att öka deltagarnas kompetens i internationellt och interinstitutionellt samarbete i syfte att kunna utveckla projekt och bygga förutsättningar för utbyte och ömsesidigt lärande. Under konferensen får du ta del av presentationer, delta i workshoppar och tillfälle att utbyta erfarenheter och knyta kontakter för framtida samarbete.

Konferensen kommer att hysa cirka 40 deltagare från ett tiotal länder. 

Ansök om en plats

Läs mer och ansök via SALTO

Sverige har möjlighet att finansiera tre deltagare. Sista ansökningsdag är 21 maj!

Så fungerar det 

Att delta i ett kontaktseminarium är ett bra verktyg för att byta erfarenheter över gränser i Europa. Seminarierna arrangeras utifrån varierande teman och vänder sig till utbildningsorganisationer inom förskola, skola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande.

Läs mer om Erasmus+ kontaktseminarier