Förbereder din organisation en Erasmus+ konsortieansökan inom skola, vuxen- eller yrkesutbildning? Ta då chansen att delta på detta seminarium på Zakynthos i juni. Sista ansökningsdag 21 maj!

Om seminariet

Målet med seminariet är att du som deltar ska få kunskap om hur du kan utforma, implementera och följa upp ett ackrediterings-/konsortieprojekt med god kvalitet. Under seminariet får du även tillfälle att nätverka. 

Ansök om en plats

Läsa mer och ansök via SALTO 
Sverige har möjlighet att finanisera två deltagare. Sista ansökningsdag är 21 maj!

Så fungerar det 

Att delta i ett kontaktseminarium är ett bra verktyg för att byta erfarenheter över gränser i Europa. Seminarierna arrangeras utifrån varierande teman och vänder sig till utbildningsorganisationer inom förskola, skola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande.

Läs mer om Erasmus+ kontaktseminarier