Koordinerar din organisation ett samarbetsprojekt inom Erasmus+ högre utbildning (KA220)? Ta då chansen att vässa er projektledning inför slutrapporteringsfasen genom att delta på detta seminarium i Bukarest i juni. Anmälan senast 3 maj 2024.

Om seminariet

Syftet med seminariet är att ge deltagarna bättre förståelse för och kunskap kring projektutvärdering, särskilt i förhållande till den modell med klumpsummor som infördes 2022. Målet är att deltagarna ska bli bättre förberedda inför slutrapporteringsfasen för att därigenom kunna lämna in en kvalitativ slutrapport.

Ansök om en plats

Läs mer om seminariet och anmäl dig senast den 3 maj på SALTO: https://salto-et.net/events/show/RO01_0628_THO_2024

På seminariet förväntas ca 40 personer, från över 10 länder, att delta. Sverige har möjlighet att finansiera upp till två deltagare.

Så fungerar det

Att delta i ett kontaktseminarium är ett bra verktyg för att byta erfarenheter över gränser i Europa. Seminarierna arrangeras utifrån varierande teman och vänder sig till utbildningsorganisationer inom förskola, skola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande.

Läs mer om Erasmus+ kontaktseminarier