Erbjuder din organisation yrkesutbildning för elever med begränsade möjligheter? Under tre dagar i Köpenhamn ges ni nu möjlighet att knyta kontakter och skapa partnerskap för att kunna arbeta mer inkluderande med internationell mobilitet. Ansök om en plats senast den 15 mars.

Om seminariet

Seminariet syftar till att skapa nya kontakter och partnerskap mellan organisationer som erbjuder yrkesutbildning till elever med begränsade möjligheter. Begränsningarna kan till exempel handla om olika funktionsvariationer, socioekonomiska utmaningar eller hälsoskäl som försvårar för elever att delta i eller att slutföra sin utbildning. Målet med seminariet är att bana väg för möjligheter till internationell mobilitet för såväl elever som personal.

Ansök om en plats

Sista anmälningsdag är 15 mars. Ansökan sker via SALTO: Contact seminar: Inclusion in Erasmus+ Mobility for VET schools targeting learners with fewer opportunities

På seminariet kommer 45 deltagare från ett 20-tal länder att vara med. Det finns två platser för deltagare från Sverige.

Så fungerar det 

Att delta i ett kontaktseminarium är ett bra verktyg för att byta erfarenheter över gränser i Europa. Seminarierna arrangeras utifrån varierande teman och vänder sig till utbildningsorganisationer inom förskola, skola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande.

Läs mer om Erasmus+ kontaktseminarier