Vill din skola kunna erbjuda elever möjligheten att studera i ett annat europeiskt land? Ta då chansen att lära er mer och knyta värdefulla kontakter på detta kontaktseminarium i Madrid!

Om seminariet/aktiviteten

Syftet med seminariet är att öka intresset för att ansöka om och genomföra långa elevmobiliteter inom ramen för Erasmus+. Utgångspunkten är att bemöta de utmaningar och behov som identifierats vid tidigare liknande seminarium. På seminariet kommer deltagarna att presenteras för goda exempel, få möjlighet att knyta värdefulla kontaktnät och - förhoppningsvis - hitta skolor för framtida samarbeten.

Seminariet förväntas få 80 deltagare, från ett 15-tal länder. Sverige har möjlighet att skicka upp till 3 deltagare.

Ansök om en plats

Läs mer om kontaktseminariet och ansök senast den 24 mars,
via SALTO:s webbplats 

Så fungerar det

Att delta i ett kontaktseminarium är ett bra verktyg för att byta erfarenheter över gränser i Europa. Seminarierna arrangeras utifrån varierande teman och vänder sig till utbildningsorganisationer inom förskola, skola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande.

Läs mer om Erasmus+ kontaktseminarier