Drygt 259 000 personer har sökt en eller flera utbildningar vid första urvalet vårterminen 2023, en minskning med 3,8 procent jämfört med vårterminen 2022. Antalet behöriga sökande och antagna minskar, med 4,5 procent respektive en procent. Men en procent fler kommer in på sitt förstahandsval.

Åtta studenter på väg ut från gymnasiet på en trappa. Foto: Plattform Foto: Plattform 

Det är färre reservplacerade sökande till flertalet av vårens utbildningar vilket tyder på att konkurrensen om utbildningsplatser har minskat jämfört med vårterminen 2022. Trenden är extra tydlig för lärarutbildningar, där 46 procent färre har blivit reservplacerade.

Antalet behöriga sökande som antas till en utbildning ökar och fler blir dessutom antagna till sitt förstahandsval. Detta kan tyda på att sökande nu gör mer välavvägda val när de anmäler sig till högskolestudier.

Färre yngre sökande, oförändrad könsfördelning

Unga sökande – 19 år eller yngre – minskar med 13 procent jämfört med våren 2022. Gruppen sökande 20–24 år minskar med tre procent medan det är fem procent färre i gruppen sökande 25 år eller äldre.

Totalt 66 procent av de sökande är kvinnor och 32 procent män. Övriga två procent är sökande utan svenskt personnummer.

Färre behöriga sökande till flertalet yrkesutbildningar

Antalet behöriga sökande minskar till fem av de sex grupper av yrkesut-bildningar som UHR följer löpande: Utbildningar till socionom- eller lärare minskar med 17 procent, till sjuksköterska med elva procent, till läkare med fem procent och till civilingenjör med knappt en procent. Men högskoleingenjörsutbildningar får fler behöriga sökande, en ökning med 24 procent jämfört med våren 2022.

Fler kommer in på civilingenjörs-, vård- och socionomutbildningar

Antalet antagna i vår till civilingenjörs- och sjuksköterskeutbildningar ökar med sex procent, till socionomutbildningar med fem procent och till läkarutbildningar med fyra procent. Samtidigt minskar antagningen till lärar- och högskoleingenjörsutbildningar, med fem procent respektive 26 procent.

Ökat utbud av utbildningar

Antalet utbildningar ökar marginellt från 15 690 våren 2022 till 15 701 nu i vår. Kursutbudet är 0,1 procent mindre medan programutbudet är fem procent större. Kurser dominerar fortfarande utbildningsutbudet, andelen kurser är 95 procent.

Kontakt

Utredare
Jasmine Sparr
010-470 05 43

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se