Tio procent färre sökte högskoleutbildning hösten 2022 jämfört med under pandemin hösten 2021. Men redan nästa år kommer sannolikt intresset för högskolestudier att öka igen, enligt UHR.

Tre byggnadsarbetare planerar det fortsatta arbetet. Foto: Eva Dalin

– De största årskullarna av sökande växer under 2023, samtidigt som konjunkturen och arbetsmarknaden ser ut att försämras, säger Eino Örnfeldt, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR). Vi bedömer att dessa faktorer – tillsammans med omställningsstudiestödet som infördes i oktober för personer mitt i arbetslivet – sannolikt kommer att öka efterfrågan på högskoleutbildning under 2023.

Färre sökande till bristyrkesutbildningar 2022

Det är positivt att fler förväntas söka högskoleutbildning nästa år eftersom antalet sökande minskade hösten 2022 till samtliga sex grupper av utbildningar som leder till vissa yrkesexamina: civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, läkar-, lärar-, sjuksköterske- och socionomexamen. Positivt redan nu är att fler antogs till läkar-, sjuksköterske- och socionomutbildningar jämfört med förra hösten.

Konkurrens om platserna på var femte utbildning

Platserna till 22 procent av höstens 21 200 kurser och program räckte inte till alla intresserade och nära 191 400 sökande blev därför reservplacerade i det första urvalet. Totalt 69 procent av alla sökande konkurrerade om utbildningsplatserna i sitt förstahandsval hösten 2022.

Antagningen till hösten 2022

Totalt var det nära 376 900 sökande vid sista anmälningsdag den 19 april, tio procent färre jämfört med höstterminen 2021.

Vid första urvalet blev nära 294 500 av de sökande antagna, en minskning med 4,7 procent jämfört med höstterminen 2021. Det var färre sökande vid första urvalet i samtliga åldersgrupper. Totalt 181 700 sökande blev antagna till sitt förstahandsalternativ, en minskning med en procent jämfört med höstterminen 2021.

Mer om rapporten Antagning till högre utbildning höstterminen 2022 finns under Publikationer

Kontakt

Utredare
Torbjörn Lindquist
010-470 04 05

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se