Nära 100 000 av alla som studerade vid högskolan 2021 var i åldern 35–54 år och 71 procent av dem var kvinnor. Störst andel av mitt i livet-studenter hade högskolor som erbjöd påbyggnadsutbildningar med goda arbetsmarknadsutsikter: pedagogik-, lärar-, hälso- och sjuksköterskeutbildningar.

En högskolelärare står lutad över ett bord där tre äldre studenter sitter Foto: Eva Dalin

– Mitt i livet-studenterna är en stor utbildningsgrupp som är viktig för att möta den akuta brist på kvalificerad arbetskraft som råder i Sverige, säger Eino Örnfeldt, generaldirektör vid UHR. Vi har kartlagt hur många de är, vad de studerar och vid vilka lärosäten de gör det.

Totalt 71 procent av dessa studenter är kvinnor, vilket är en större andel jämfört med samtliga högskolestudenter där kvinnorna utgör 61 procent.

Teknikkurser populärast för mitt i livet-studenter

Mitt i livet-studenter studerade främst kurser, totalt 56 procent, att jämföra med 38 procent för samtliga studenter. Av drygt 86 000 studenter läste 15 procent teknik. Därefter följde kurser i språk (14 procent), pedagogik (13 procent), humaniora (12 procent), hälsa/sjukvård och samhälls-/beteendevetenskap (båda 11 procent).

Lärar- och pedagogutbildningar toppar programvalen

Av drygt 42 000 mitt i livet-studenter som valt program läste 36 procent ett lärar-, specialpedagog- eller speciallärarprogram. Totalt 17 procent gick sjuksköterske-, röntgen-, specialistsjuksköterske- eller barnmorskeprogram. Nära hälften av dessa sjuksköterskestudenter hade valt en påbyggnadsutbildning som leder till yrken med goda framtida arbetsmarknadsutsikter.

Andelen mitt i livet-studenter var störst hos enskilda utbildningsanordnare som erbjuder specifika utbildningar inom dessa områden. De stora universiteten har en betydligt mindre andel av dessa studenter, vilket delvis beror på att universitetens stora och breda utbildningsutbud främst attraherar yngre studenter.

Mitt i livet-studenterna är ett viktigt kompetenstillskott

Mitt i livet-studenterna är en stor och viktig utbildningsgrupp för kompetens-försörjningen. Resultaten ger en fördjupad bild av hur många de är, vad de studerar och vid vilka lärosäten de studerar.

Läs mer om skriften Mitt i livet-studenter i högskolan på www.uhr.se

Kontakt

Anders Ljungberg
Avdelningschef
010-470 04 31

Torbjörn Lindquist
Utredare
010-470 04 05

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se