I dag öppnar 39 universitet och högskolor anmälan till drygt 10 000 kurser och program. Ett gott råd till alla sökande är att förbereda sig väl och att anmäla sig i god tid innan anmälan stänger den 16 oktober.

Fem äldre studenter lyssnar på en kvinnlig lärare i en utbildningslokal Foto: Eva Dalin

Efterfrågan på vårens högskoleutbildningar kommer sannolikt att öka. Förklaringarna till den förväntade ökningen är försämrad konjunktur, ökad konkurrens på arbetsmarknaden och fortsatt ökning av de största årskullarna av sökande.

Ökad chans till jobb efter högskolestudier

Högskolestudier är ett sätt att både öka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden och att hitta ett intressant yrke eller område för det framtida arbetslivet. På UHR:s webbplats Studera.nu finns information om högskolestudier och möjligheter att jämföra utbildningar varandra. Här finns också tillgång till yrkesprognoser på kort och lång sikt, för den som vill satsa på ett yrke med hög efterfrågan på arbetsmarknaden.

– Det viktigaste för den sökande är att välja en utbildning eller ett program som väcker intresset och lusten att studera. Vi rekommenderar alla sökande att anmäla sig i god tid före den sista anmälningsdagen den 16 oktober, säger Susanne Wadsborn Taube, avdelningschef på UHR.

Var femte student är äldre karriärväxlare

En stor del av de som söker högskoleutbildning är mitt i livet. Enligt en färsk rapport från UHR var nära 100 000 av alla högskolestudenter 2021 i åldern 35–54 år. De flesta av dem gick påbyggnadsutbildningar med goda arbetsmarknadsutsikter: pedagogik-, lärar-, hälso- och sjuksköterskeutbildningar.
(Se Mitt i livet-studenter i högskolan på www.uhr.se)

För den som är mellan 27 och 62 år kan omställningsstudiestödet ge en möjlighet att studera och få ny skjuts i yrkeslivet.

Mer information om omställningsstudiestödet:
Så ansöker du om omställningsstudiestöd – CSN

Hitta en utbildning som leder till jobb (Studera.nu)

Kontakt

Robin Johansson
Enhetschef
010-470 05 39

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se