Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2020 publicerades den 13:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

Engelska

adjunct professor

Svenska

adjungerad professor

Anmärkning

Det är möjligt att anställa adjungerade professorer, med en anställningstid på högst tolv år. En adjungerad professor kan till exempel vara rekryterad från näringslivet.

Jämför