Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Resultat:

2127 träffar

A

Till toppen av sidan

B

Till toppen av sidan

C

Till toppen av sidan

D

Till toppen av sidan

E

Till toppen av sidan

F

 • Svenska

  fabrikation

  Engelska

  fabricated data
 • Svenska

  fackhögskola

  Engelska

  specialised higher education institution
 • Svenska

  fackspråk

  Engelska

  language for special purposes
  LSP
 • Svenska

  faktiskt studieresultat (se läranderesultat)

  Engelska

 • Svenska

  fakultet

  Engelska

  faculty
  school
 • Svenska

  fakultetsanslag

  Engelska

  direct government funding for research and third-cycle programmes
 • Svenska

  fakultetskansli

  Engelska

  faculty office
 • Svenska

  fakultetsmarskalk (se marskalk)

  Engelska

 • Svenska

  fakultetsnämnd

  Engelska

  faculty board
 • Svenska

  fakultetsopponent (se opponent)

  Engelska

 • Svenska

  fakultetsövergripande

  Engelska

  interfaculty
 • Svenska

  fallstudie

  Engelska

  case study
 • Svenska

  farkostteknik

  Engelska

  vehicle engineering
 • Engelska

  pharmaceutical chemistry
 • Engelska

  pharmaceutical sciences
 • Svenska

  farmaci

  Engelska

  pharmaceutics
 • Engelska

  Degree of Doctor of Philosophy in Pharmaceutical Science
 • Engelska

  Higher Education Diploma in Pharmaceutical Science
 • Engelska

  Degree of Bachelor of Science in Pharmaceutical Science
 • Engelska

  Degree of Licentiate of Pharmaceutical Science
 • Engelska

  Degree of Master of Science in Pharmaceutical Science (60 credits)
 • Engelska

  Degree of Master of Science in Pharmaceutical Science (120 credits)
 • Svenska

  farmakologi

  Engelska

  pharmacology
 • Engelska

  pharmacology and toxicology
 • Svenska

  fasta forskningsresurser

  Engelska

  fixed direct government funding for research
 • Engelska

  estate agent
 • Engelska

  adopt a course syllabus
 • Svenska

  fil. dr (se filosofie doktorsexamen)

  Engelska

 • Svenska

  fil.dr (se filosofie doktorsexamen)

  Engelska

 • Svenska

  filmvetenskap

  Engelska

  studies on film
 • Svenska

  filosofi

  Engelska

  philosophy
 • Svenska

  filosofie doktor (se filosofie doktorsexamen)

  Engelska

 • Engelska

  Degree of Doctor of Philosophy
 • Engelska

  Higher Education Diploma of Arts
  Higher Education Diploma of Science
 • Engelska

  Degree of Bachelor of Arts
  Degree of Bachelor of Science , Degree of Bachelor of Social Science
 • Engelska

  Degree of Licentiate of Arts
  Degree of Licentiate of Science , Degree of Licentiate of Social Science
 • Engelska

  Degree of Master of Arts (60 credits)
  Degree of Master of Science (60 credits)
 • Engelska

  Degree of Master of Arts (120 credits)
  Degree of Master of Science (120 credits)
 • Engelska

  faculty of humanities
  faculty of arts
 • Engelska

  funding plan for third-cycle programmes
 • Engelska

  fish and aquacultural science
 • Engelska

  remote sensing
 • Svenska

  fjärrundervisning (se distansundervisning)

  Engelska

 • Svenska

  flervetenskap (se mångvetenskap)

  Engelska

 • Svenska

  flervetenskaplig (se mångvetenskaplig)

  Engelska

 • Engelska

  flexible learning
 • Engelska

  Diploma of Education in Aviation
 • Engelska

  public health, global health, social medicine and epidemiology
 • Svenska

  folkhögskola

  Engelska

  folk high school
  independent adult education college
 • Svenska

  folkhögskolelärare

  Engelska

  folk high school teacher
 • Engelska

  Higher Education Certificate in Folk High School Education
 • Svenska

  formativ utvärdering
  fortlöpande utvärdering

  Engelska

  formative evaluation
 • Svenska

  formell behörighet

  Engelska

  formal entry requirements
 • Svenska

  formell utbildning

  Engelska

  formal education
 • Engelska

  formal learning
 • Engelska

  research appointment
  research post
 • Engelska

  postdoctoral research fellow
  research associate
 • Svenska

  forskare

  Engelska

  researcher
 • Svenska

  forskarexamen (se examen på forskarnivå)

  Engelska

 • Svenska

  forskarflykt

  Engelska

  brain drain
 • Svenska

  forskargrupp
  forskarlag

  Engelska

  research team
 • Svenska

  forskarhandledare

  Engelska

  doctoral supervisor
  research supervisor
 • Svenska

  forskarkarriär

  Engelska

  research career
 • Engelska

  research collegium
 • Svenska

  forskarlag (se forskargrupp)

  Engelska

 • Svenska

  forskarnivå

  Engelska

  third cycle
 • Svenska

  forskarskola

  Engelska

  graduate school
 • Svenska

  forskarstipendium (se forskningsstipendium)

  Engelska

 • Svenska

  forskarstudent (se doktorand)

  Engelska

 • Svenska

  forskarstuderande (se doktorand)

  Engelska

 • Svenska

  forskarstudier
  doktorandstudier

  Engelska

  doctoral studies
 • Svenska

  forskartjänst (se forskaranställning)

  Engelska

 • Svenska

  forskarutbildning (se högskoleutbildning på forskarnivå)

  Engelska

 • Svenska

  forskarutbildningskurs
  doktorandkurs

  Engelska

  third-cycle course
  doctoral course
 • Svenska

  forskarutbildningsnämnd

  Engelska

  research programmes board
  third-cycle programmes board , doctoral programmes board
 • Engelska

  third-cycle subject area
 • Svenska

  forskarutbyte

  Engelska

  researcher exchange
 • Svenska

  forskning
  vetenskaplig forskning

  Engelska

  research
 • Svenska

  forskning och utveckling
  FoU

  Engelska

  research and development
  R&D
 • Svenska

  forsknings- och utvecklingsföretag

  Engelska

  research and development company
 • Engelska

  research basis
 • Engelska

  direct government funding for research
 • Engelska

  research assistant
 • Svenska

  forskningsbaserad utvärdering
  följeforskning

  Engelska

  on-going evaluation
  on-going evaluation and research
 • Engelska

  research grant
 • Svenska

  forskningscenter (se forskningscentrum)

  Engelska

 • Svenska

  forskningscentrum
  forskningscenter

  Engelska

  research centre
 • Svenska

  forskningserfarenhet

  Engelska

  research experience
 • Svenska

  forskningsetik

  Engelska

  research ethics
 • Svenska

  forskningsfinansierande myndighet

  Engelska

  research funding agency
 • Svenska

  forskningsfinansiering

  Engelska

  research funding
 • Svenska

  forskningsfinansiär

  Engelska

  research funding body
 • Svenska

  forskningsfusk (se vetenskaplig oredlighet)

  Engelska

 • Engelska

  entity responsible for research
 • Engelska

  dissemination of research results
 • Engelska

  research infrastructure
 • Engelska

  research institute
 • Svenska

  forskningsledare
  vetenskaplig ledare

  Engelska

  head of research
  research director , research group leader
 • Svenska

  forskningsmedel

  Engelska

  research funding
 • Svenska

  forskningsmetodik

  Engelska

  research methodology
 • Svenska

  forskningsnämnd

  Engelska

  research board
 • Engelska

  research domain
 • Svenska

  forskningsorgan

  Engelska

  research body
 • Svenska

  forskningsorganisation (se forskningsinstitut)

  Engelska

 • Svenska

  forskningspark

  Engelska

  science park
  research park
 • Engelska

  research platform
 • Svenska

  forskningspolitik

  Engelska

  research policy
 • Svenska

  forskningsproblem

  Engelska

  research issue
 • Engelska

  research programme
 • Svenska

  forskningsprojekt

  Engelska

  research project
 • Svenska

  forskningsresultat

  Engelska

  research results
  research findings
 • Svenska

  forskningsråd

  Engelska

  research council
 • Svenska

  forskningssekreterare

  Engelska

  research officer
 • Svenska

  forskningsskicklighet

  Engelska

  research skills
  research expertise
 • Svenska

  forskningsstiftelse

  Engelska

  research foundation
 • Svenska

  forskningsstipendium
  forskarstipendium

  Engelska

  research scholarship
  research grant
 • Svenska

  forskningsuppdrag

  Engelska

  research assignment
 • Svenska

  forskningsämne

  Engelska

  research subject
 • Engelska

  field of application
 • Engelska

  field of research and development
 • Svenska

  forskningsöversikt

  Engelska

  research overview
 • Svenska

  fortbildad

  Engelska

  further qualified
  with further qualifications
 • Svenska

  fortbildning

  Engelska

  continuing professional development
  CPD
 • Engelska

  continuing professional development course
  CPD course
 • Svenska

  fortlöpande utvärdering (se formativ utvärdering)

  Engelska

 • Svenska

  fortsättningskurs (se kurs)

  Engelska

 • Engelska

  continued registration
 • Svenska

  fotonik

  Engelska

  photonics
 • Svenska

  FoU (se forskning och utveckling)

  Engelska

 • Svenska

  framläggning av avhandling

  Engelska

  thesis submission
 • Engelska

  Centre of Excellence in Higher Education
 • Svenska

  freemoverstudent (se freemover-student)

  Engelska

 • Svenska

  freemover-student
  freemoverstudent

  Engelska

  non-exchange student
  free mover
 • Svenska

  fribelopp

  Engelska

  earned income allowance
 • Engelska

  freestanding course
 • Svenska

  full kostnadstäckning

  Engelska

  fully financed
  fully funded
 • Svenska

  fullföljd utbildning (se fullgjord utbildning)

  Engelska

 • Svenska

  fullgjord utbildning
  fullföljd utbildning

  Engelska

  completed education
 • Svenska

  fup (se förutbildningspoäng)

  Engelska

 • Svenska

  FUP (se förutbildningspoäng)

  Engelska

 • Engelska

  fusion, plasma and space physics
 • Svenska

  fusk

  Engelska

  cheating
 • Svenska

  fysik

  Engelska

  physics
  physical sciences
 • Svenska

  fysikalisk kemi

  Engelska

  physical chemistry
 • Svenska

  fysiologi

  Engelska

  physiology
 • Svenska

  fysioterapeutexamen
  sjukgymnastexamen

  Engelska

  Degree of Bachelor of Science in Physiotherapy
 • Svenska

  fysioterapi

  Engelska

  physiotherapy
 • Svenska

  fysisk geografi

  Engelska

  physical geography
 • Svenska

  fältstudier

  Engelska

  field studies
 • Svenska

  färdighet

  Engelska

  proficiency
  skills
 • Engelska

  competence and skills
 • Svenska

  följeforskning (se forskningsbaserad utvärdering)

  Engelska

 • Svenska

  fördjupad

  Engelska

  specialised
  advanced , in-depth
 • Svenska

  fördjupning inom huvudområdet
  progression inom huvudområdet

  Engelska

  specialised study in the main field
 • Svenska

  fördjupningsarbete

  Engelska

  advanced study project
 • Svenska

  fördjupningskurs (se kurs)

  Engelska

 • Svenska

  föregående utbildning

  Engelska

  prior education
 • Svenska

  föreläsare

  Engelska

  lecturer
 • Svenska

  föreläsning

  Engelska

  lecture
 • Svenska

  föreläsningssal

  Engelska

  lecture hall
 • Svenska

  föreskrift

  Engelska

  regulation
  directive
 • Svenska

  föreståndare

  Engelska

  director
  supervisor
 • Svenska

  företag i kulturella och kreativa branscher (se kulturella och kreativa branscher)

  Engelska

 • Svenska

  företagsdoktorand (se industridoktorand)

  Engelska

 • Engelska

  business administration
 • Svenska

  företagsinkubator
  inkubator

  Engelska

  business incubator
  incubator
 • Svenska

  författningsbestämmelser

  Engelska

  legislative regulations
  legislative provisions
 • Svenska

  förkunskaper

  Engelska

  prior knowledge
 • Svenska

  förkunskapskrav (se behörighetskrav)

  Engelska

 • Engelska

  extended time
 • Engelska

  renewable bioenergy research
 • Svenska

  förordnande

  Engelska

  appointment
 • Engelska

  Degree of Bachelor of Arts in Pre-School Education
 • Svenska

  första examination (se ordinarie examination)

  Engelska

 • Svenska

  förstaförfattare
  försteförfattare , förste författare , huvudförfattare

  Engelska

  first author
  lead author
 • Engelska

  first registration
 • Engelska

  first choice applicant
 • Svenska

  förste författare (se förstaförfattare)

  Engelska

 • Svenska

  försteförfattare (se förstaförfattare)

  Engelska

 • Svenska

  förstudie

  Engelska

  pilot study
 • Svenska

  förtroendearbetstid

  Engelska

  non-regulated working hours
  unmeasured time
 • Svenska

  förtur

  Engelska

  priority
 • Svenska

  förutbildningspoäng
  fup , FUP

  Engelska

  access credits
 • Svenska

  förvaltning

  Engelska

  administration
 • Svenska

  förvaltningschef

  Engelska

  chief administrative officer
  registrar
 • Svenska

  förvaltningskostnad

  Engelska

  cost of administration
  administrative cost
 • Svenska

  förväntat studieresultat (se lärandemål)

  Engelska

Till toppen av sidan

G

Till toppen av sidan

H

Till toppen av sidan

I

Till toppen av sidan

J

Till toppen av sidan

K

Till toppen av sidan

L

 • Svenska

  laboration

  Engelska

  laboratory session
  practical
 • Svenska

  Ladok

  Engelska

  Ladok
  Ladok student registry
 • Engelska

  Degree of Master of Science in Landscape Architecture
 • Engelska

  landscape architecture
 • Engelska

  Degree of Bachelor of Science in Landscape Construction and Management
 • Svenska

  landskapsplanering

  Engelska

  landscape planning
 • Engelska

  agricultural occupational health and safety
 • Engelska

  agricultural sciences
 • Engelska

  agriculturel, forestry and fisheries
 • Engelska

  Degree of Bachelor of Science in Agricultural and Rural Management
 • Svenska

  ledningsråd (se rektorsråd)

  Engelska

 • Svenska

  legitimation

  Engelska

  professional status qualification
 • Engelska

  professional qualification course
 • Svenska

  legitimationsyrke (se reglerat yrke)

  Engelska

 • Svenska

  legitimerad

  Engelska

  registered
  licensed , chartered
 • Svenska

  lektion

  Engelska

  teaching session
  class
 • Svenska

  lektionstimme (se undervisningstimme)

  Engelska

 • Svenska

  lektor
  universitetslektor , högskolelektor

  Engelska

  senior lecturer
  assistant professor (amerikansk)
 • Svenska

  lektorat

  Engelska

  senior lectureship
 • Engelska

  lectureship
 • Svenska

  lektorstjänst (se lektorsanställning)

  Engelska

 • Svenska

  LIA (se lärande i arbetslivet)

  Engelska

 • Svenska

  licentiat

  Engelska

  licentiate
 • Svenska

  licentiatavhandling (se licentiatuppsats)

  Engelska

 • Svenska

  licentiatexamen

  Engelska

  Degree of Licentiate
  Licentiate degree
 • Svenska

  licentiatuppsats
  licentiatavhandling , akademisk avhandling för licentiatexamen

  Engelska

  licentiate thesis
 • Svenska

  litteraturförteckning
  källförteckning

  Engelska

  list of references
  bibliography
 • Engelska

  specific literatures
 • Engelska

  general literary studies
 • Engelska

  literary composition
 • Engelska

  lifelong learning
 • Engelska

  food engineering
 • Engelska

  food science
 • Svenska

  logoped

  Engelska

  speech therapist
 • Svenska

  logopedexamen

  Engelska

  Degree of Master of Science in Speech and Language Pathology
 • Svenska

  lokal antagning

  Engelska

  local admissions
 • Engelska

  respiratory medicine and allergy
 • Svenska

  läkare

  Engelska

  doctor of medicine
 • Svenska

  läkarexamen

  Engelska

  Degree of Master of Science in Medicine
  University Medical Degree , Doctor of Medicine (MD)
 • Engelska

  pharmaceutical biotechnology
 • Svenska

  läkemedelskemi

  Engelska

  medicinal chemistry
 • Svenska

  lärande

  Engelska

  learning
 • Svenska

  lärande i arbete (se lärande i arbetslivet)

  Engelska

 • Svenska

  lärande i arbetslivet
  lärande i arbete

  Engelska

  learning in a work environment
 • Svenska

  lärande utvärdering (se forskningsbaserad utvärdering)

  Engelska

 • Svenska

  lärandemål
  förväntat studieresultat

  Engelska

  intended learning outcomes
 • Svenska

  läranderesultat
  faktiskt studieresultat

  Engelska

  achieved learning outcomes
 • Engelska

  teaching post
  teaching position
 • Svenska

  lärarbrist

  Engelska

  teacher shortage
 • Svenska

  lärare (se universitetslärare)

  Engelska

 • Engelska

  teacher, pre-school teacher and recreation instructor in the national school system
 • Engelska

  Master of Arts in Education
  Master of Science in Education , Master’s degree (240/270/300/330 credits) , MEd
 • Engelska

  Bachelor of Arts in Education
  Bachelor of Science in Education , Bachelor’s degree (180/210 credits) , BEd
 • Engelska

  continuing professional development for teachers
 • Svenska

  lärarförslagsnämnd

  Engelska

  academic appointments board
 • Engelska

  teacher materials
 • Svenska

  lärarkapacitet

  Engelska

  teaching capacity
 • Svenska

  lärarkompetens

  Engelska

  teaching ability
 • Svenska

  lärarledd praktik

  Engelska

  teacher-supervised placement
  teacher-supervised internship
 • Svenska

  lärarledd undervisning

  Engelska

  teacher directed learning
  classroom instruction
 • Svenska

  Lärarlyftet

  Engelska

  government CPD initiative for teachers
 • Svenska

  lärarroll

  Engelska

  the role of the teacher
 • Svenska

  lärarskicklighet

  Engelska

  teaching ability
 • Svenska

  lärartjänst (se läraranställning)

  Engelska

 • Svenska

  lärartäthet

  Engelska

  student-teacher ratio
 • Engelska

  intellectual property rights of academic staff
 • Svenska

  lärarutbildning

  Engelska

  teacher education
  teacher training
 • Svenska

  lärarutbyte

  Engelska

  teacher exchange
 • Svenska

  lärarvikarie

  Engelska

  substitute teacher
  temporary cover
 • Svenska

  lärcentrum

  Engelska

  local study centre
 • Svenska

  lärobok

  Engelska

  textbook
 • Svenska

  läromedel

  Engelska

  study resources
  study material
 • Svenska

  läroplan (se utbildningsplan)

  Engelska

 • Svenska

  lärosäte

  Engelska

  higher education institution
  HEI
 • Svenska

  lärosätesgranskning

  Engelska

  HEI audit
 • Svenska

  lärplattform
  utbildningsplattform

  Engelska

  virtual learning environment
  VLE , learning management system , LMS
 • Svenska

  läskurs
  självstudiekurs

  Engelska

  reading course
  independent study (amerikansk)
 • Svenska

  läsordning (se ramschema)

  Engelska

 • Svenska

  läsperiod

  Engelska

  study period
 • Svenska

  läsår

  Engelska

  academic year
  school year (amerikansk)
Till toppen av sidan

M

Till toppen av sidan

N

Till toppen av sidan

O

Till toppen av sidan

P

Till toppen av sidan

Q

 • Svenska

  qualified first-choice applicants per admitted student (se söktryck)

  Engelska

Till toppen av sidan

R

 • Engelska

  radiology, nuclear medicine and medical imaging
 • Svenska

  ramanslag

  Engelska

  framework funding
 • Svenska

  ramavtal

  Engelska

  framework agreement
  general agreement
 • Svenska

  ramberättelse (se kappa)

  Engelska

 • Svenska

  rambudget

  Engelska

  overall budget
 • Svenska

  ramplan (se ramschema)

  Engelska

 • Svenska

  ramschema

  Engelska

  overall plan
 • Svenska

  reading list (se kurslitteratur)

  Engelska

 • Svenska

  receptarie

  Engelska

  prescriptionist
 • Engelska

  Degree of Bachelor of Science in Pharmacy
 • Svenska

  recognition of prior learning (se validering av reell kompetens)

  Engelska

 • Svenska

  reell kompetens

  Engelska

  prior learning
 • Engelska

  qualifications framework
 • Svenska

  registrera

  Engelska

  register
 • Svenska

  registrering

  Engelska

  registration
 • Engelska

  certificate of registration
 • Svenska

  reglerat yrke

  Engelska

  regulated profession
 • Svenska

  regleringsbrev

  Engelska

  public service agreements
  funding target agreements
 • Svenska

  reglerteknik

  Engelska

  control engineering
 • Svenska

  rekrytering

  Engelska

  recruitment
 • Svenska

  rekryteringsmål

  Engelska

  recruitment target
 • Svenska

  rektor

  Engelska

  vice-chancellor
  President (amerikansk)
 • Engelska

  inauguration of the vice-chancellor
  installation of the vice-chancellor , presidential inauguration (amerikansk) , presidential installation (amerikansk)
 • Svenska

  rektorsråd

  Engelska

  adviser to the vice-chancellor
  adviser to the president (amerikansk)
 • Svenska

  rektorsämbetet

  Engelska

  the office of vice-chancellor
  President’s office (amerikansk)
 • Svenska

  relativt betyg

  Engelska

  relative grade
 • Engelska

  history of religions
 • Engelska

  religious studies
 • Engelska

  rehearsal room
  rehearsal studio
 • Engelska

  obstetrics, gynaecology and reproductive medicine
 • Svenska

  reserv

  Engelska

  applicant on waiting list
 • Svenska

  reservantagning

  Engelska

  admission from waiting list
 • Svenska

  reservplacerad

  Engelska

  placed on a waiting list
 • Svenska

  reservplats

  Engelska

  waiting list number
 • Svenska

  respondent

  Engelska

  author of the thesis
  author of the dissertation
 • Svenska

  rest

  Engelska

  not completed course component
 • Svenska

  resttentamen (se rest)

  Engelska

 • Svenska

  restuppgift

  Engelska

  make-up assignment
 • Svenska

  resultatintyg

  Engelska

  transcript of records
  certificate of results
 • Svenska

  resursrum

  Engelska

  resource room
 • Svenska

  resurstilldelningssystem

  Engelska

  funding system
  resource allocation system
 • Svenska

  retake (se omtentamen)

  Engelska

 • Svenska

  retention (se kvarvaro)

  Engelska

 • Engelska

  rheumatology and autoimmunity
 • Engelska

  Swedish national sports university
  RIU
 • Engelska

  strategic basic research
 • Engelska

  study support for students with disabilities
 • Svenska

  RIU (se riksidrottsuniversitet)

  Engelska

 • Engelska

  robotics
 • Engelska

  aerospace engineering
 • Svenska

  rättsmedicin

  Engelska

  forensic science
 • Svenska

  rättsvetenskap

  Engelska

  jurisprudence
  law
 • Engelska

  radiographer
 • Engelska

  Degree of Bachelor of Science in Diagnostic Radiology Nursing
 • Svenska

  rörlighet
  mobilitet

  Engelska

  mobility
Till toppen av sidan

S

Till toppen av sidan

T