Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2020 publicerades den 13:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

Engelska

adjunct

Svenska

adjungerad

Definition

som tillfälligt har ett visst uppdrag

Anmärkning

En person som inte har fast anställning på ett lärosäte kan bli adjungerad för att till exempel undervisa i ett ämne under en avgränsad tid.

Jämför