Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

För tillfället fungerar inte Feedback-funktionen på enskilda termer i ordboken men du kan skicka dina synpunkter direkt i vårt formulär.

Engelska

funding for medical training and research

Svenska

ALF-ersättning

Synonymer: Anslag för läkarutbildning och forskning , ALF
Anmärkning

Den så kallade ALF-ersättningen utgör ersättning för vissa landstings medverkan i läkarutbildning och medicinsk forskning. Ersättningen regleras i avtal mellan staten och berörda landsting. Berörda universitet och högskolor är de som ger läkarutbildning.

Ekvivalensanmärkning

Det engelska uttrycket ska snarare ses som en förklaring av det svenska begreppet än en etablerad engelsk term.