Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bl.a. avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

anmälan

Synonymer: ansökan , ansökning , anmälning

application

Anmärkning

Den som vill bli antagen till en högskoleutbildning ska enligt högskoleförordningen (1993:100) anmäla det på föreskrivet sätt. Eftersom en sådan anmälan inte innebär någon automatisk rätt att bli antagen, avser anmälan i praktiken en ansökan.

Hänvisning
Tillbaka