Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

anpassad examination

Engelska

adapted assessment

Synonymer: modified assessment , adjusted assessment
Definition

examination som anpassats utifrån behov hos student med dokumenterad varaktig funktionsnedsättning

Anmärkning

Anpassningarna kan innebära mer tid vid tentamen, uppdelning av examination i delar. Studenten kan också erbjudas en mindre skrivsal eller redovisning i mindre grupper, att få frågor upplästa eller möjligheten att kunna diktera sina svar. Det kan också handla om användning av olika tekniska hjälpmedel, t.ex. dator med talsyntes.

Lärosätets samordnare för studenter med funktionsnedsättning utfärdar vanligtvis ett intyg om anpassad examination och examinatorn beslutar om vilka anpassningar som kan erbjudas vid den aktuella examinationen.