Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

anställning som professor

professorship

Synonym: chair
Anmärkning

Tidigare inrättade regeringen så kallade professurer; numera beslutar universiteten och högskolorna själva om anställningar av professorer. Det finns två sätt att få en anställning som professor på: genom nyanställning eller genom befordran. (Det senare ses ibland felaktigt som en anställningsform, en ”befordringsprofessur”.)

Jämför
Tillbaka