Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

anställning som professor

professorship

Synonym: chair
Anmärkning

Tidigare inrättade regeringen så kallade professurer; numera beslutar universiteten och högskolorna själva om anställningar av professorer. Det finns två sätt att få en anställning som professor på: genom nyanställning eller genom befordran. (Det senare ses ibland felaktigt som en anställningsform, en ”befordringsprofessur”.)

Jämför
Tillbaka