Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

antagningsbesked

Engelska

admission decision

Anmärkning

När ett beslut om antagning till en högskoleutbildning är fattat får den sökande till utbildningen i fråga ett antagningsbesked, oavsett om hen är antagen eller ej.

Jämför