Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2020 publicerades den 13:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

Svenska

antagningsordning

Engelska

admission regulations

Definition

lokala regler dels för behörighet och urval, dels för hur beslut om antagning fattas och hur beslut om behörighet överklagas

Anmärkning

Se vidare 6 kap. högskoleförordningen

Hänvisning