Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

antagningsprov

Synonymer: inträdesprov , urvalsprov

Engelska

entrance examination

Definition

prov som sökande kallas att utföra och som utgör grund för prövning av särskild behörighet eller för urval av behöriga sökande

Anmärkning

Antagningsprov föregås i vissa utbildningar av arbetsprov. Ibland används termerna inträdesprov eller urvalsprov i stället för antagningsprov. Termen behörighetsprov är mindre lämplig eftersom den används om prov som testar grundläggande behörighet.

Jämför