Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

anteckningsstöd

Engelska

note-taking support

Definition

riktat pedagogiskt stöd till studenter med dokumenterad varaktig funktionsnedsättning som innebär att studenterna antingen får ta del av anteckningar som förs av en annan student (vanligen en kurskamrat) vilken arvoderas för sin insats eller själva använder ett tekniskt anteckningshjälpmedel

Anmärkning

Termen används ibland om personen som utför tjänsten, men för det begreppet är termen ”anteckningsstödjare” lämpligare.

Jämför