Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

arbetsintegrerat lärande

Synonym: AIL

Engelska

work-integrated learning

Synonym: WIL
Anmärkning

Arbetsintegrerat lärande (AIL) är både en filosofi för lärande och kunskapsutveckling och en pedagogisk metod.

Inom AIL är praktiska kunskapen är jämställd med teoretiska kunskap, och att studentens lärande är kopplat till ett sammanhang, en kontext, i det här fallet arbetslivet. AIL handlar om samverkan och kunskapsutbyte mellan lärosätet och omvärlden (arbetslivet). Några exempel på AIL är fältstudier, co-oputbildning, praktik och tillämpade forskningsprojekt. AIL är ett närliggande begrepp till verksamhetsintegrerat lärande (VIL).

Termen används även om ett tvärvetenskapligt ämne som fokuserar på relationen mellan arbetsliv och lärande.

Jämför
Hänvisning