Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

instructions

Synonymer: work sample instructions , portfolio instructions , applicant assignment instructions

Svenska

arbetsprovsinstruktioner

Synonym: arbetsprovsbeskrivning
Definition

lärosätes instruktioner om vad arbetsprov ska omfatta och hur det ska utföras eller bifogas ansökan

Anmärkning

Den svenska termen arbetsprovsbeskrivning kan även tolkas som students egen beskrivning av sitt arbetsprov; därför är arbetsprovsinstruktioner en lämpligare term.

Jämför