Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

avsiktsförklaring

Engelska

letter of intent

Synonymer: declaration of intent , statement of intent
Anmärkning

Inom högskolevärlden kan avsiktsförklaringar t.ex. handla om utbildnings- och forskningssamarbeten mellan lärosäten eller mellan lärosäten och näringslivet och föregår ofta en överenskommelse eller ett avtal.

Termen används även i befordringssammanhang och då innehåller dokumentet personens mål, planer och framtidsvisioner avseende såväl konstnärlig och/eller vetenskaplig som pedagogisk verksamhet inom ramen för anställningen.

Avsiktsförklaring inom yrkeshögskolan används specifikt i ansökningsförfarandet om att få bedriva utbildning, där utbildningsanordnaren behöver beskriva hur arbetslivets medverkan ser ut i utbildningen.

Ekvivalensanmärkning

Avses befordringssammanhang används snarare den engelska termen ”declaration of intent”.