Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

avstängning

suspension

Definition

disciplinär åtgärd som innebär att en student inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid lärosätet eller inte får tillträde till vissa av lärosätets lokaler

Anmärkning

Det finns grundläggande skillnader mellan bestämmelserna om en disciplinär åtgärd i form av avstängning och bestämmelserna om avskiljande av studenter från högskoleutbildning. De disciplinära åtgärderna kan sägas vara en typ av bestraffning för vissa förseelser från studentens sida under högskoleutbildningen. Frågor om avstängning handläggs av lärosätets disciplinnämnd. Beslut om avstängning avser en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader.

Jämför
Hänvisning
Tillbaka