Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

bedömning av utländsk utbildning

recognition of foreign qualifications

Anmärkning

Den som har utländsk gymnasieutbildning eller högskoleutbildning och tänker söka arbete i Sverige kan få sin utbildning bedömd av Universitets- och högskolerådet eller annan behörig myndighet. Den som har utländsk högskoleutbildning och ansöker om att studera vid svenskt universitet eller svensk högskola får sin utbildning bedömd av berört universitet eller berörd högskola före antagning. Den som har utländsk gymnasieutbildning och vill studera på svenskt lärosäte kan få sin utbildning bedömd av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Jämför
Tillbaka